TERITORIJŲ PLANAVIMAS

Teritorijų planavimo darbai atliekami kai klientas pageidauja padalinti žemės sklypą, sujungti, perdalyti, suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti ar sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, taip pat pakeisti žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą.