KADASTRINIAI MATAVIMAI                   

Kadastrinių matavimų metu nustatoma žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės, geometriniai matmenys ir techniniai nekilnojamųjų daiktų parametrai, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas ir kiti šį daiktą apibūdinantys kadastro duomenys. Parengiama kadastro duomenų byla, kurioje komplektuojamas žemės sklypo planas, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį daiktą rinkinys.