GEODEZIJA              

Topografinis planas - reikalingas rengiant teritorijų planavimo dokumentus, projektuojant statinius ir inžinerines komunikacijas. Topografinėje nuotraukoje nurodomi duomenys apie reljefą, antžemines ir požemines komunikacijas, esamą situaciją, tai yra nurodomi duomenys apie statinius, medžius, stulpus, žemės ūkio naudmenas, tvoras, aikšteles, kelius ir kt. Topografinė nuotrauka privalo būti derinama su visomis inžinerinius tinklus ir inžinerinę infrastruktūrą  valdančiomis institucijomis ir įmonėmis bei savivaldybėmis. Topografinė nuotrauka po suderinimo galioja vienerius metus.

Geodezinė nuotrauka - rengiama pilnai atlikus statinio statybas ar nutiesus požemines komunikacijas. Statinio išpildomojoje nuotraukoje atvaizduojama statinio padėtis sklypo atžvilgiu, statinio aukštis ir sklypo vidutinis aukštis. Nutiesus naujas požemines komunikacijas fiksuojama jų planinė ir vertikalinė padėtis (altitudė), nustatomos techninės charakteristikos. Sudarytoje geodezinėje nuotraukoje parodoma pagrindinė situacija: statiniai, medžiai, stulpai, tvoros, keliai ir kiti kontūrai. Išbraižomos visos naujai nutiestos komunikacijos. Reikalui esant išbraižomos ir esamos komunikacijos.  Geodezinės nuotraukos derinamos savivaldybėse.